Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tăng cường đào tạo, hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức (10/07/2023)

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chú trọng, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong Ngành, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng chính sách dự trữ quốc gia đảm bảo đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả (07/07/2023)

Xác định xây dụng, hoàn thiện pháp luật dự trữ quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về dự trữ quốc gia; tổ chức thực hiện xây dựng chính sách, pháp luật dự trữ quốc gia bảo đảm tiến độ... Trong thời gian tới, Tổng cục tiếp tục chú trọng, hoàn thiện chính sách theo hướng đồng bộ, đảm bảo hoạt động dự trữ quốc gia hiệu lực, hiệu quả.

[ Xem Tiếp ]

Chủ động ứng dụng kỹ thuật bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia (06/07/2023)

Xác định được vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã sát sao chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tăng cường bảo quản thường xuyên, định kỳ đối với các mặt hàng dự trữ quốc gia.

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia (06/07/2023)

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 31/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2023, thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động dự trữ quốc gia, để phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh: Hoàn tất thủ tục đấu thầu 8.500 tấn gạo (06/07/2023)

Ông Nguyễn Minh Trí - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa tiến hành hoàn tất các thủ tục đấu thầu 8.500 tấn gạo dự trữ quốc gia theo chỉ tiêu được giao năm 2023.

[ Xem Tiếp ]

Tăng cường ứng dụng kỹ thuật bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia (03/07/2023)

Thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực duy trì thực hiện tốt công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG) như: Thóc, gạo, phao tròn, phao áo, máy phát điện... Để đảm bảo an toàn toàn bộ số lượng, chất lượng hàng DTQG, các Cục DTNN khu vực đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật bảo quản các mặt hàng DTQG theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật.

[ Xem Tiếp ]

Ông Lê Tiến Dũng được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn (01/07/2023)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn giữ chức Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn. Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Vũ Xuân Bách chủ trì hội nghị.

[ Xem Tiếp ]

Xuất cấp hơn 571 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng (30/06/2023)

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Thái thực hiện xuất cấp 571,590 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ nhân dân ở trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc: Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia kịp thời hỗ trợ học sinh nghèo đến trường (23/06/2023)

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, nguồn hàng, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã hoàn thành việc xuất cấp, vận chuyển giao 42,870 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG), hỗ trợ kịp thời học sinh tại 15 điểm trường của 3 huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng.

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động (23/06/2023)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: