Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên với công tác an sinh xã hội tại địa phương (13/07/2021)

Tây Nguyên có vị trí chiến lược rất quan trọng trong công tác an ninh quốc phòng của nước ta, do đó Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách ưu tiên hỗ trợ người dân, nhất là người dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, từ đó ổn định đời sống nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại Tây Nguyên.

6 tháng đầu năm 2021: Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp khoảng 719,123 tỷ đồng hàng dự trữ quốc gia (09/07/2021)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) cùng các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) đã tổ chức xuất cấp kịp thời hàng DTQG theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, với tổng số trị giá hàng hóa khoảng 719,123 tỷ đồng.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng: Bảo quản hàng dự trữ chặt chẽ, xuất cấp kịp thời hỗ trợ người dân (07/07/2021)

Theo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện xuất cấp hàng trăm nghìn tấn lương thực và vật tư dự trữ quốc gia, đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ cho học sinh.

[ Xem Tiếp ]

Tăng cường tiềm lực dự trữ quốc gia trong giai đoạn mới (05/07/2021)

Dự trữ quốc gia (DTQG) là nguồn dự trữ chiến lược do Nhà nước sở hữu, quản lý nhằm chủ động đáp ứng những mục tiêu, yêu cầu cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, thảm họa, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Nguồn lực DTQG được hình thành, bố trí từ ngân sách nhà nước (NSNN), hệ thống kho và hàng DTQG được bố trí trên các vùng kinh tế xã hội và các địa bàn chiến lược trên cả nước, đảm bảo sẵn sàng, chủ động đối phó với mọi tình huống cấp bách xảy ra.

[ Xem Tiếp ]

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh vừa thực hiện phòng chống dịch covid -19 vừa khẩn trương triển khai nhập thóc dự trữ quốc gia (02/07/2021)

Thực hiện Quyết định số 383/QĐ-TCDT ngày 25/6/2021 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch mua thóc DTQG năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid bùng phát có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã phải ban hành tình trạng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại một số nơi như thành phố Vinh, thành phố Hà Tĩnh và một số huyện, xã trên địa bàn. Trước tình hình khó khăn thách thức đó, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đơn vị đã có nhiều giải pháp chỉ đạo các Chi cục DTNN triển khai tốt công tác phòng, chống dịch đảm bảo an toàn trong quá trình mua nhập thóc DTQG.

[ Xem Tiếp ]

Khẩn trương mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 (30/06/2021)

Căn cứ thời vụ thu hoạch tại các vùng, miền trong cả nước, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương, kịp thời triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ hoàn thành kế hoạch nhập thóc năm 2021 (24/06/2021)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ mua 4.500 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia để tăng cường lực lượng dự trữ quốc gia. Đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và bùng phát trên diện rộng, giá cả lương thực tại địa phương không giữ ổn định mà biến động tăng giảm liên tục.

[ Xem Tiếp ]

Chủ động đáp ứng nguồn dự trữ quốc gia trong mọi tình huống (21/06/2021)

Những tháng đầu năm, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cán bộ, công chức, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, ngành Dự trữ Nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng...

[ Xem Tiếp ]

190.000 tấn gạo đã được nhập kho dự trữ quốc gia trước hạn (12/06/2021)

Tính đến 5/6/2021, 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành mua nhập kho dự trữ quốc gia đủ số lượng 190.000 tấn gạo, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng, công khai, minh bạch.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng: Hoàn thành chỉ tiêu nhập lương thực dự trữ quốc gia năm 2021 (11/06/2021)

Năm 2021, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ 8.500 tấn gạo và 5.000 tấn thóc. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục xác định muốn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhập lương thực, cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: