Tăng cường ứng dụng kỹ thuật bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia

(03/07/2023)

Thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực duy trì thực hiện tốt công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG) như: Thóc, gạo, phao tròn, phao áo, máy phát điện... Để đảm bảo an toàn toàn bộ số lượng, chất lượng hàng DTQG, các Cục DTNN khu vực đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật bảo quản các mặt hàng DTQG theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật.

 

Để đảm bảo an toàn toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư hàng DTQG,

Tổng cục DTNN đề nghị các Cục DTNN khu vực tiến hành kiểm tra

toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư, hàng DTQG.

 

Để bảo quản đảm bảo an toàn toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư hàng DTQG, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực kiểm tra toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư, hàng DTQG và thực hiện chấm điểm theo các tiêu chí về xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”.  

Đồng thời, Đoàn kiểm tra của Tổng cục DTNN đã thực hiện kiểm tra phong trào xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”; kiểm tra công tác bảo quản hàng DTQG tại 6 Cục DTNN khu vực gồm: Hà Nam Ninh, Hải Hưng, Thái Bình, Bình Trị Thiên, Thanh Hóa, Hà Nội.

Các Cục DTNN khu vực đã thành lập các đoàn kiểm tra, gồm lãnh đạo Cục, đại diện các phòng nghiệp vụ (kỹ thuật bảo quản, kế hoạch và quản lý hàng dự trữ...). Các Chi cục DTNN tiến hành kiểm tra toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư, hàng DTQG và thực hiện chấm điểm theo các tiêu chí về xây dựng vùng kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Bên cạnh đó, các Cục DTNN khu vực tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị với nhau, để đánh giá chất lượng quản lý, bảo quản hàng DTQG và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, 100% số lượng thóc, gạo DTQG hiện có đang bảo quản đều thực hiện bảo quản theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đảm bảo an toàn cả về số lượng và chất lượng, vật tư hàng hóa không bị xuống cấp, mất phẩm chất.

Các mặt hàng vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn như: Máy phát điện, phao tròn cứu sinh, phao áo cứu sinh, bè cứu sinh nhẹ, nhà bạt cứu sinh, xuồng cứu hộ, thiết bị khoan cắt, máy khoan phá bê tông... được các đơn vị quản lý đảm bảo đủ về số lượng, tốt về chất lượng, hồ sơ đầy đủ, hàng hoá được quản lý và giữ gìn cẩn thận, các trang thiết bị, phụ kiện đầy đủ, không bị han rỉ, bong sơn, vệ sinh bảo quản sạch sẽ.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua kiểm tra công tác bảo quản tại các Cục DTNN khu vực đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số ngăn/lô thóc, gạo nồng độ khí Ni tơ chưa đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; độ ẩm một số ngăn/lô thóc, gạo kiểm tra bằng máy đo độ ẩm lớn hơn so với quy định; chưa nổ máy định kỳ đảm bảo số lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật đối với máy phát điện, máy bơm nước chữa cháy; chưa vệ sinh, làm khô sàn khoang chứa động cơ, chưa xả hết nước ở phần bơm hút đối với xuồng cao tốc...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Tổng cục DTNN yêu cầu các đơn vị thực hiện bảo quản thóc, gạo DTQG theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ và gạo DTQG; rà soát, phát hiện nguyên nhân ảnh hưởng đến nồng độ khí Ni tơ chưa đạt theo quy định; tiếp tục nạp bổ sung khí Ni tơ để duy trì nồng độ khí  ≥ 98%.

Đối với một số ngăn/lô thóc, gạo DTQG tại một số Cục DTNN khu vực có độ ẩm xác định bằng máy đo độ ẩm > 14%, Tổng cục DTNN đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi và kiểm tra diễn biến chất lượng của thóc, gạo DTQG; kiểm tra xác định độ ẩm bằng phương pháp sấy đến khối lượng không đổi để có kết quả chính xác. Nếu kết quả độ ẩm vượt quá quy định, thì đơn vị kịp thời có biện pháp xử lý để đảm bảo chất lượng hàng DTQG.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường theo dõi diễn biến chất lượng các ngăn/lô thóc, gạo DTQG; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý ngay những ngăn lô có hiện tượng đọng sương, hấp hơi trong thời điểm giao mùa, nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột.

Đối với mặt hàng vật tư, thiết bị, Tổng cục DTNN đề nghị các Cục DTNN khu vực thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng DTQG và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục DTNN.

Trong quá trình bảo quản đối với các thiết bị như máy phát điện, thiết bị khoan cắt, máy khoan phá bê tông, các đơn vị thực hiện nổ máy kiểm tra định kỳ các loại máy thiết bị đã vận hành. Đối với máy bơm nước chữa cháy, các đơn vị thực hiện vận hành nổ máy đảm bảo đúng số lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy DTQG.

Đối với xuồng cao tốc DT3 và DT4 sau khi bảo quản nổ máy kiểm tra định kỳ, các đơn vị phải thực hiện hút hết nước và làm khô khoang sàn động cơ, mở nắp bầu lọc nước rửa sạch và làm khô hoàn toàn bầu lọc nước để đảm  bảo chất lượng vật tư thiết bị DTQG...

 

Huy An - Tạp chí Tài chính điện tử