Công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính (27/10/2009)

Chiều 26/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn

Các tin đã đưa ngày: