Sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mùa mưa bão

(01/08/2023)

Để sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) trong mùa mưa bão, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng “kịch bản”, chuẩn bị nguồn lương thực, vật tư, thiết bị DTQG để sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ người dân các địa phương khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

Các Cục DTNN khu vực vừa tăng cường bảo quản hàng DTQG, vừa sẵn sàng xuất cấp các mặt hàng

khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

Trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực vừa tăng cường bảo quản hàng DTQG, vừa sẵn sàng xuất cấp các mặt hàng khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trong công tác bảo quản hàng DTQG, hàng năm, trước, trong mùa mưa bão, Lãnh đạo Tổng cục DTNN thường có các công điện, văn bản yêu cầu các Cục DTNN khu vực rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão; xây dựng kịch bản kế hoạch phòng chống lụt, bão để sẵn sàng ứng phó những diễn biến bất thường của thời tiết nhằm bảo đảm an toàn cho tài sản, kho tàng, hàng DTQG.

Với mục tiêu luôn đảm bảo sẵn sàng nguồn lực hàng DTQG khi có quyết định xuất cấp của cấp có thẩm quyền, Tổng cục DTNN phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, các bộ, ngành, địa phương tổng hợp, báo cáo số liệu các mặt hàng để trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xuất cấp hàng DTQG, kịp thời ứng cứu, hỗ trợ nhân dân các địa phương.

Hàng năm, ngay từ đầu năm, ngành DTNN thường xuyên rà soát, chuẩn bị các phương án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về nhập kho các mặt hàng DTQG để đảm bảo nguồn lương thực, hàng hóa, vật tư DTQG, sẵn sàng xuất cấp, hỗ trợ người dân tại các địa phương trong các tình huống khẩn cấp, do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện vận chuyển, bốc xếp; kiểm tra chất lượng hàng hóa trong kho; bố trí cán bộ, công chức ứng trực để triển khai các thủ tục liên quan, thực hiện việc xuất kho, vận chuyển, giao nhận hàng DTQG đảm bảo số lượng, chất lượng.

Đồng thời, Tổng cục yêu cầu các Cục DTNN khu vực tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý và phân bổ, tiếp nhận sử dụng hàng DTQG đã được trang cấp, hỗ trợ đúng quy định.

Để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Tổng cục DTNN phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn rà soát nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương, để xuất cấp trang thiết bị, vật tư đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ phục vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh nhiệm vụ trên, thực hiện Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo kịp thời việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn DTQG cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn để sẵn sàng ứng phó diễn biến bất thường của thời tiết.

Tổng cục DTNN cũng đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-TCDT giao các Cục DTNN thực hiện xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn DTQG cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Cục trưởng các Cục DTNN có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn giao nhiệm vụ tiếp nhận để thực hiện việc xuất cấp theo đúng quy định của Thông tư số 51/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính…

Với tinh thần khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ, công chức ngành DTNN, đến ngày 20/4/2023, việc xuất cấp các mặt hàng vật tư, thiết bị từ nguồn DTQG theo Quyết định số 1566/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được ngành DTNN hoàn thành trước thời hạn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực triển khai định kỳ việc phổ biến và tập huấn cho đội ngũ kỹ thuật viên, thủ kho để nắm chắc các quy định, quy trình, quy chuẩn của ngành DTNN, đảm bảo hàng hóa khi nhập vào kho DTQG phải đủ về số lượng, tốt về chất lượng.

Đồng thời, Tổng cục DTNN sẽ chuẩn bị tốt mọi nguồn lực DTQG; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kịp thời trình cấp có thẩm quyền xuất cấp hàng DTQG và chủ động triển khai thực hiện xuất cấp khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ngoài các giải pháp trên, Tổng cục DTNN sẽ tăng cường kiểm tra, chủ động đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, ngành DTNN sẽ chuẩn bị tốt mọi nguồn lực để sẵn sàng xuất cấp các mặt hàng DTQG trong mùa mưa bão khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

Đức Mạnh - Hùng Anh (Nguồn: Tạp chí Tài chính điện tử)Các tin đã đưa ngày: