Chủ động ứng dụng kỹ thuật bảo quản các mặt hàng dự trữ quốc gia

(06/07/2023)

Xác định được vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã sát sao chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tăng cường bảo quản thường xuyên, định kỳ đối với các mặt hàng dự trữ quốc gia.

 

Đoàn kiểm tra của Tổng cục DTNN kiểm tra chất lượng thóc

tại điểm kho của Chi cục DTNN Quảng Trị

 

Thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực duy trì thực hiện tốt công tác bảo quản thường xuyên, cũng như bảo quản định kỳ các loại hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG) như: Thóc, gạo, phao tròn, phao áo, máy bơm chữa cháy rừng, xuồng cao tốc, máy phát điện...
Đồng thời, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quy trình, quy phạm trong công tác bảo quản hàng hóa và có biện pháp xử lý kịp thời trong quá trình bảo quản để bảo đảm an toàn tuyệt đối hàng hóa, vật tư DTQG.
Để đảm bảo an toàn toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư hàng hóa DTQG, 22 Cục DTNN khu vực đã tiến hành kiểm tra toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư, hàng hóa DTQG và chấm điểm kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”. Đoàn kiểm tra của Tổng cục DTNN cũng đã thực hiện kiểm tra phong trào xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” và công tác bảo quản hàng DTQG tại 6 Cục DTNN khu vực gồm: Hà Nam Ninh, Hải Hưng, Thái Bình, Bình Trị Thiên, Thanh Hóa, Hà Nội.
Các Cục DTNN khu vực đã thành lập các đoàn kiểm tra, gồm lãnh đạo Cục, đại diện các phòng nghiệp vụ (kỹ thuật bảo quản, kế hoạch và quảng lý hàng dự trữ...) và các Chi cục DTNN tiến hành kiểm tra toàn bộ số lượng, chất lượng vật tư, hàng hóa DTQG và chấm điểm kho “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” theo các tiêu chí đưa ra. Bên cạnh đó, các Cục DTNN khu vực tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị với nhau để đánh giá chất lượng công tác quản lý, bảo quản vật tư dự trữ và học tập rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.
Qua kiểm tra cho thấy, 100% số lượng thóc, gạo hiện có đang bảo quản đều thực hiện quy trình bảo quản theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quy định, đảm bảo an toàn cả về số lượng và chất lượng, vật tư hàng hóa không bị xuống cấp, kém, mất phẩm chất.
Các mặt hàng vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn như: Máy phát điện, phao tròn cứu sinh, phao áo cứu sinh, bè cứu sinh nhẹ, nhà bạt cứu sinh, xuồng cứu hộ, thiết bị khoan cắt, máy khoan phá bê tông... được các đơn vị quản lý đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng tốt, hồ sơ đầy đủ, hàng hoá được quản lý và giữ gìn cẩn thận, các trang thiết bị, phụ kiện đầy đủ, tốt, không bị han rỉ, bong sơn, vệ sinh bảo quản sạch sẽ.
Bên cạnh kết quả đạt được, các Cục DTNN khu vực báo cáo còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số ngăn/lô thóc, gạo nồng độ khí N2 chưa đảm bảo theo quy chuẩn; độ ẩm một số ngăn/lô thóc, gạo kiểm tra bằng máy đo độ ẩm lớn hơn quy định; chưa nổ máy định kỳ đảm bảo số lượng theo quy chuẩn đối với máy phát điện, máy bơm nước chữa cháy; chưa vệ sinh, làm khô sàn khoang chứa động cơ, chưa xả hết nước ở phần bơm hút đối với xuồng cao tốc; chưa bổ sung dầu mỡ vào lưỡi cắt, đầu nối của dây dẫn đối với máy khoan phá bê tông; công tác ghi chép sổ theo dõi bảo quản tại một số đơn vị chưa đầy đủ hàng ngày làm việc, chưa phản ánh đầy đủ các công việc bảo quản, chưa ghi đúng các nội dung công việc theo quy chuẩn...
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Tổng cục DTNN đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo quản hàng DTQG.
Theo đó, Tổng cục yêu cầu các đơn vị thực hiện quy trình bảo quản thóc, gạo theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ DTQG và gạo DTQG; rà soát, phát hiện nguyên nhân ảnh hưởng đến nồng độ khí N2, chưa đạt được theo quy định; tiếp tục nạp bổ sung ngay khí N2, để duy trì nồng độ khí ≥ 98%.
Đối với một số ngăn/lô thóc, gạo tại các Cục DTNN khu vực có độ ẩm xác định bằng máy đo độ ẩm > 14%, Tổng cục đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi và kiểm tra diễn biến chất lượng của thóc, gạo; kiểm tra xác định độ ẩm bằng phương pháp sấy đến khối lượng không đổi để có kết quả chính xác. Nếu kết quả độ ẩm vượt quá quy định đơn vị kịp thời có biện pháp xử lý để đảm bảo chất lượng hàng DTQG.
Đồng thời, các đơn vị tăng cường theo dõi diễn biến chất lượng các ngăn/lô thóc, gạo; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý ngay những ngăn lô có hiện tượng đọng sương, hấp hơi trong thời điểm giao mùa, nhiệt độ mỗi trường thay đổi đột ngột.
Đối với mặt hàng vật tư, thiết bị, Tổng cục DTNN chỉ đạo các Cục DTNN khu vực thực hiện theo đúng quy định của các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng DTQG và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục về công tác bảo quản thường xuyên, định kỳ đối với các mặt hàng vật tư, thiết bị DTQG. Trong quá trình bảo quản định kỳ đối với các thiết bị như máy phát điện; thiết bị khoan cắt; máy khoan phá bê tông, các đơn vị thực hiện nổ máy kiểm tra định kỳ các loại máy (thiết bị) đã vận hành.
Đối với máy bơm nước chữa cháy, các đơn vị thực hiện vận hành nổ máy đảm bảo đúng số lượng theo quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy DTQG. Đối với xuồng cao tốc DT3 và DT4 sau khi bảo quản nổ máy kiểm tra định kỳ, các đơn vị phải thực hiện hút hết nước và làm khô khoang sàn động cơ, mở nắp bầu lọc nước rửa sạch và làm khô hoàn toàn bầu lọc nước.
Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, Tổng cục đề nghị các đơn vị duy trì công tác xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp” theo hướng dẫn của Tổng cục về kiểm tra hàng hóa mùa xuân và phong trào xây dựng vùng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”. Đồng thời, hàng năm, thực hiện nghiêm túc kiểm tra, đánh giá phong trào xây dựng kho dự trữ “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”; mỗi Cục DTNN khu vực nghiên cứu xây dựng tối thiểu 01 mô hình điểm kho dự trữ kiểu mẫu, để nhân rộng trong toàn ngành DTNN.


Sỹ Dũng - Trần HuyềnCác tin đã đưa ngày: