Ngành Dự trữ Nhà nước: Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao

(28/07/2023)

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Vũ Xuân Bách đề nghị, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành DTNN phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới sáng tạo; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Sáng 28/7/2023, Tổng cục DTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành DTNN. Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Vũ Xuân Bách chủ trì hội nghị.

 

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Vũ Xuân Bách phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN: Phạm Vũ Anh, La Văn Thịnh, Nguyễn Thị Phố Giang; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các vụ, cục chức năng thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN và 22 điểm cầu các Cục DTNN khu vực.

Kết quả tích cực trong quản lý hàng DTQG

Báo cáo kết quả của ngành DTNN trong 6 tháng đầu năm 2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh cho biết, thời gian qua, Tổng cục DTNN đã chủ động xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách.

Theo kế hoạch, Tổng cục DTNN được giao xây dựng 2 quyết định trình Thủ tướng Chính phủ và 7 thông tư trình Bộ Tài chính ban hành. Hiện nay, các văn bản này Tổng cục DTNN đang phối hợp với các bộ, ngành lấy ý kiến hoàn thiện.

Bên cạnh xây dựng cơ chế, chính sách theo kế hoạch, Tổng cục DTNN đã phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo một số thông tư trình Bộ Tài chính gồm: Quy chuẩn kỹ thuật thiết bị khoan cắt; sửa đổi thông tư quản lý định mức kinh tế kỹ thuật dự trữ quốc gia (DTQG); xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng DTQG làm cơ sở cho công tác quản lý điều hành DTQG.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hóa chất khử trùng xử lý nguồn nước của Bộ Y tế; tham gia ý kiến vào 32 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng DTQG do Bộ Công an quản lý; trình Bộ Tài chính dự thảo văn bản đề nghị Bộ Công Thương xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xăng dầu DTQG theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác nhập, xuất hàng DTQG trong 6 tháng đầu năm cũng được ngành DTNN đẩy mạnh triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, công tác nhập lương thực, năm 2023, Tổng cục DTNN được giao chỉ tiêu mua nhập kho 220.000 tấn gạo.

Đến ngày 25/5/2023, Tổng cục DTNN đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG của 22 Cục DTNN khu vực. Ngày 26/6/2023, các cục DTNN khu vực đã thực hiên đóng, mở thầu. Kết quả, có 175/191 gói thầu (tương ứng với 201.300 tấn gạo); có 16/191 gói thầu (tương ứng với 18.700 tấn gạo) được gia hạn tiếp thời gian đóng mở thầu.

 

Phó Tổng cục trường Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh trình bày báo cáo kết quả công tác

6 tháng đầu năm 2023 của ngành DTNN.

Đối với nhập vật tư, thiết bị DTQG, năm 2023, Tổng cục DTNN được giao mua nhập 308 bộ xuồng; 18.500 chiếc phao áo cứu sinh; 140.000 phao tròn cứu sinh; 3.500 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 270 bộ máy phát điện; 100 bộ máy bơm nước chữa cháy; 50 bộ thiết bị khoan cắt; 100 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ. Hiện nay, Tổng cục DTNN trình Bộ Tài chính ban hành giá để triển khai mua và triển khai thu thập thông tin xây dựng phương án giá.

Bên cạnh đó, 6 tháng qua, thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, ngành DTNN đã xuất cấp hàng DTQG đảm bảo số lượng và chất lượng, với giá trị đạt 851 tỷ đồng gồm: 62.393 tấn gạo trị giá khoảng 703 tỷ đồng và các mặt hàng vật tư, thiết bị trị giá khoảng 148 tỷ đồng).

Cụ thể, về lương thực, Bộ Tài chính đã xuất cấp hỗ trợ Tết Nguyên đán 16.920 tấn gạo, giáp hạt đầu năm 1.339 tấn gạo, hỗ trợ học sinh 31.374 tấn gạo, hỗ trợ dự án trồng rừng 2.760 tấn gạo, xuất viện trợ 10.000 tấn gạo cho Cuba); về vật tư, thiết bị (xuồng 30 bộ, nhà bạt cứu sinh các loại 1.220 bộ, phao cứu sinh các loại 159.730 chiếc, thiết bị chữa cháy đồng bộ 147 bộ, máy phát điện các loại 43 bộ, thiết bị khoan cắt 23 bộ, thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh 10 bộ).

Đánh giá về công tác xuất cứu trợ, viện trợ hàng DTQG trong 6 tháng đầu năm 2023, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Anh cho rằng, số lượng hàng DTQG đã xuất cấp theo tiến độ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ; giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác bảo quản và quản lý chất lượng hàng DTQG tại các bộ, ngành được quan tâm thực hiện. Nhờ đó, chất lượng hàng DTQG được bảo quản an toàn, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

Trong nửa đầu năm, Tổng cục DTNN đã thực hiện 2 cuộc thanh tra chuyên ngành tại UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Công an. Đến nay, Tổng cục đã có thông báo kế hoạch thanh tra chuyên ngành gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Công an cùng các đơn vị có liên quan. Đồng thời, phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên ngành công tác mua bán, nhập xuất, bảo quản hàng DTQG tại 2 Cục DTNN khu vực Hải Hưng, Vĩnh Phú.

Đến nay, đã hoàn thành kiểm tra tại Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú; đã tổng hợp báo cáo khảo sát phục vụ công tác kiểm tra tại Cục DTNN khu vực Hải Hưng...

Cũng tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành quản lý hàng DTQG như: Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Quốc phòng cùng đại diện một số cục DTNN khu vực đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ DTQG trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý hàng DTQG năm 2023.

Đánh giá về công tác xuất cấp hàng DTQG trong thời gian qua, ông Phạm Minh Tuấn - Phòng Kế hoạch tổng hợp và hợp tác quốc tế (Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn) cho biết, hàng năm, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp, chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các bộ, ngành, địa phương thực hiện kiểm kê, rà soát, đánh giá tình trạng số lượng, chất lượng trang thiết bị và lập kế hoạch nhu cầu bổ sung trang thiết bị cho các năm tiếp theo.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã nhận được đề xuất cấp trang thiết bị của 4 bộ, ngành và 63 địa phương. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng phối hợp chặt chẽ với Tổng cục DTNN thực hiện phân bổ, trang cấp trang thiết bị đảm bảo số lượng, chất lượng theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Để trang cấp những mặt hàng DTQG có chất lượng và đảm bảo tính đồng bộ, đại diện Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị trong thời gian tới hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện tốt công tác này.

Làm rõ về công tác xuất cấp hàng DTQG trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Ngô Thế Hiển - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, công tác DTQG đối với ngành Nông nghiệp là rất quan trọng trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tục.

Nửa đầu năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện xuất cấp với hạt giống cây trồng là 147,5 tấn, tăng 1,25 lần so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng hàng DTQG đã xuất cấp theo tiến độ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; kịp thời bàn giao đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ; giúp nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống... Trên cơ sở kết quả đạt được, để triển khai hiệu quả công tác DTQG trong thời gian tới, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, cần rà soát, sửa đổi định mức bảo quản, nhập xuất hàng DTQG phù hợp với tình hình thực tiễn...

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Về phía các Cục DTNN khu vực, ông Hồ Quang Thanh - Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú cho biết, thực hiện kế hoạch được giao năm 2023, đến hết ngày 27/7, đơn vị đã nhập kho đạt hơn 2.200/11.000 tấn gạo; phấn đấu đến ngày 15/9 hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, trong công tác xuất cấp hàng DTQG, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện xuất cấp 2.849 tấn gạo DTQG hỗ trợ cho các tỉnh (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai); xuất cấp cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 08 bộ máy phát điện, 20 bộ máy chữa cháy; 5.000 phao áo cứu sinh...

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú sẽ quản lý chặt chẽ, bảo quản an toàn các mặt hàng DTQG đảm bảo số lượng, chất lượng; chủ động, sẵn sàng xuất cấp hàng DTQG khi được Tổng cục DTNN giao...

 

Quang cảnh hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách đã tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu để cụ thể hóa vào chương trình và kế hoạch công tác của ngành DTNN trong những tháng cuối năm 2023.

Triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Quyền Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách đề nghị, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành DTNN xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về DTQG, tạo hành lang pháp lý đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng cục DTNN và các bộ, ngành quản lý hàng DTQG; tập trung giải ngân đạt 100% dự toán được giao; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trình cấp có thẩm quyền quyết định xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ, cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Tổng cục DTNN tham mưu trình Bộ Tài chính quyết định sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục; xây dựng phương án sắp xếp hệ thống chi cục DTNN đảm bảo tinh giản, gọn nhẹ và phù hợp với Chiến lược dự trữ trong thời kỳ mới và quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia.

Ngoài các nội dung trên, Quyền Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách cũng yêu cầu các đơn vị trong Ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ trong toàn hệ thống DTNN; tăng cường thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, cũng như phòng ngừa, xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh...

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Người đứng đầu ngành DTNN yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới sáng tạo, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động để hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2023.

 

Theo: Văn Trường - Tạp chí Tài chính điện tử

 Các tin đã đưa ngày: