Hơn 331 tấn gạo hỗ trợ người dân ở Thanh Hóa bảo vệ, phát triển rừng

(28/07/2023)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền hơn 331 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng tại địa bàn này.

Ngày 26/7/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có Quyết định số 290/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát (đợt 3 năm 2023).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 331,621 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022. Số lượng gạo này được vận chuyển đến trung tâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 331,621 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyển đến trung tâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo xong trước ngày 31/8/2023.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo gửi Cục Dự trữ nhà nước khu vực để tổ chức thực hiện việc giao nhận.

Theo đó, việc giao nhận gạo hỗ trợ địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15316/BTC-TCDT ngày 14/12/2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng và Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao cho địa phương kịp thời, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng có quyết định xuất cấp không thu tiền hơn 570 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngân Anh (Https://Nhandan.vn)Các tin đã đưa ngày: