Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp bao PP phục vụ nhập thóc đóng bao DTQG năm 2022

(17/06/2022)

 

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

- Điện thoại/Fax: 02203.890.600 – 02203.890.870

- Mã số thuế: 0100787888-007

2. Tên gói thầu: Cung cấp bao PP phục vụ nhập thóc đóng bao DTQG năm 2022. 

3. Giá gói thầu: 382.500.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, năm  trăm ngàn đồng chẵn)

Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, bốc xếp và giao nhận tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hải Hưng (trên địa bàn hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên).                                                                                                                                                      

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian kể từ ngày bên mời thầu đăng tải thông tin trên trang website: http://muasamcong.mpi.gov.vn (Trong giờ hành chính).

- Thời gian đăng tải thông tin: Ngày 17/6/2022.

- Thời gian đóng và mở thầu 08 giờ 30 phút, ngày 27/6/2022.

- Thời gian đánh giá các báo giá: Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 28/6/2022.

- Thời gian thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: Từ ngày 28/6/2022 đến 01/7/2022.

- Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Ngày 01/7/2022 đến 04/7/2022.

- Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đăng tải thông tin công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên trang website: http://muasamcong.mpi.gov.vn và tiến hành ký kết hợp đồng: Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 11/7/2022.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: