Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh thông báo mời thầu các gói thầu mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2022

(16/06/2022)

 

          Bên mời thầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh (địa chỉ: số 15 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 02383846071 - Fax: 02388601909).

1. Nội dung chính của các gói thầu:

Gói thầu

Số lượng (tấn)

Địa điểm nhập

Giá gói thầu theo KHLCNT

(đồng)

Giá trị bảo đảm dự thầu (đồng)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Số 01

 

550

Chi cục DTNN Bắc Nghệ An, tỉnh Nghệ An

4.331.250.000

64.968.750

Bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc

Số 02

 

530

Chi cục DTNN Bắc Nghệ An, tỉnh Nghệ An

4.173.750.000

62.606.250

Số 03

 

450

Chi cục DTNN Yên Thành, tỉnh Nghệ An

3.543.750.000

53.156.250

Số 04

 

440

Chi cục DTNN Yên Thành, tỉnh Nghệ An

3.465.000.000

51.975.000

Số 05

 

570

Chi cục DTNN Tây Nghệ An, tỉnh Nghệ An

4.488.750.000

67.331.250

Số 06

 

540

Chi cục DTNN Tây Nghệ An, tỉnh Nghệ An

4.252.500.000

63.787.500

Số 07

 

400

Chi cục DTNN Tây Nghệ An, tỉnh Nghệ An

3.150.000.000

47.250.000

Số 08

 

500

Chi cục DTNN Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

3.937.500.000

59.062.500

Số 09

 

500

Chi cục DTNN Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

3.937.500.000

59.062.500

Số 10

 

500

Chi cục DTNN Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

3.937.500.000

59.062.500

Số 11

 

400

Chi cục DTNN Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

3.150.000.000

47.250.000

Số 12

 

400

Chi cục DTNN Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

3.150.000.000

47.250.000

Số 13

 

420

Chi cục DTNN Vinh, tỉnh Nghệ An

3.307.500.000

49.612.500

Số 14

 

420

Chi cục DTNN Vinh, tỉnh Nghệ An

3.307.500.000

49.612.500

Số 15

 

500

Chi cục DTNN Hồng Đức, tỉnh Hà Tĩnh

3.937.500.000

59.062.500

Bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc

Số 16

 

450

Chi cục DTNN Hồng Đức, tỉnh Hà Tĩnh

3.543.750.000

53.156.250

Số 17

 

300

Chi cục DTNN Hồng Đức, tỉnh Hà Tĩnh

2.362.500.000

35.437.500

Số 18

 

500

Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

3.937.500.000

59.062.500

Số 19

 

500

Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

3.937.500.000

59.062.500

Số 20

 

630

Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

4.961.250.000

74.418.750

 

 

(Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, thóc giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh).

2. Tiêu chuẩn chất lượng: Thóc tẻ đổ rời, sản xuất trong nước, thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2022, đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia (QCVN 14: 2020/BTC) ban hành kèm theo Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Phát hành E-HSMT ngày 15/6/2022; đóng thầu vào lúc 09 giờ ngày 06/7/2022; mở E-HSĐXKT trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Thời gian hoàn thành nhập thóc vào kho dự trữ quốc gia: Tối đa đến hết ngày 15/9/2022./.

 Các tin đã đưa ngày: