Chi cục DTNN Đồng Hới thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê nhân công bốc xếp 1.450 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực hiện

(17/06/2022)

A. Thông tin chung:

1/Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới

- Địa chỉ: Tổ dân phố 6 – Phường Bắc Lý – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3836208 ; Fax: 0232 3835436;

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022.

4. Tên dự án:

5. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 1.450 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực hiện.

B. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 1.450 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực hiện.

Cạnh tranh rút gọn

174.000.000

174.000.000

Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Đức Linh

Số: 126B/QĐ-CCDTĐH ngày 13/6/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 02/7/2022

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

2.1.  Cơ sở xay xát chế biến lương thực Hoàng Thị Châu  (Lý do: Giá gói thầu cao ) 

2.2.  Hộ kinh doanh lương thực Hoàng Thị Vùng (Lý do: Giá gói thầu cao )                                               

 Các tin đã đưa ngày: