Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cấp thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2022

(17/06/2022)

 

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373.943.226,  Fax: 0373.943.225.

2. Loại dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 259/QĐ-TCDT ngày 14/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2022.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

5. Tên gói thầu và giá các gói thầu:

Stt Tên gói thầu Số lượng (tấn) Đơn giá (đồng/kg) Giá dự toan của gói thầu (đồng)
1 Gói thầu số 01: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
2 Gói thầu số 02: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
3 Gói thầu số 03: Cung cấp 900 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 900 7.875 7.087.500.000
4 Gói thầu số 04: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
5 Gói thầu số 05: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
6 Gói thầu số 06: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Đông Thiệu  thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
7 Gói thầu số 07: Cung cấp 800 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Đông Thiệu  thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 800 7.875 6.300.000.000
8 Gói thầu số 08: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
9 Gói thầu số 09: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
10 Gói thầu số 10: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
11 Gói thầu số 11: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
12 Gói thầu số 12: Cung cấp 800 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Thiệu Yên thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 800 7.875 6.300.000.000
13 Gói thầu số 13: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
14 Gói thầu số 14: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
15 Gói thầu số 15: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000
16 Gói thầu số 16: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 7.875 3.937.500.000

 

Giá trên là giá thóc đổ rời, đã bao gồm 5% thuế VAT và các chi phí khác liên quan, thóc giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho các chi cục DTNN thuộc Cục DTNNKV Thanh Hóa.

6.  Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

7. Hình thức Lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ.

9. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Phát hành hồ sơ mời thầu trực tiếp (qua mạng) từ ngày 15/6/2022 đến trước 09h ngày 06/7/2022.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 06/7/2022.

12. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

13. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

14. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

15. Thời hạn hoàn thành nhập thóc vào kho DTQG tối đa đến hết ngày 15/9/2022.

 Các tin đã đưa ngày: