Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa nhà kho vật tư (kho A2) kho Dự trữ Tân Hiệp - Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang; Hạng mục: Nền, ram dốc cửa, các cửa và cầu thang lên mái

(16/06/2022)

Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

- Điện thoai: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497

2. Tên Công trình: Sửa chữa nhà kho vật tư (kho A2) kho Dự trữ Tân Hiệp - Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang; Hạng mục: Nền, ram dốc cửa, các cửa và cầu thang lên mái.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 144/QĐ-CDTTNB ngày 15/6/2022 của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Sửa chữa nhà kho vật tư (kho A2) kho Dự trữ Tân Hiệp - Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang; Hạng mục: Nền, ram dốc cửa, các cửa và cầu thang lên mái.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư:  480.181.082 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Giám sát Thi công xây dựng Sửa chữa nhà kho vật tư (kho A2) kho Dự trữ Tân Hiệp

14.971.108

Ngân sách Nhà nước năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 6/2022

Trọn gói

45 ngày

2

Thi công Sửa chữa nhà kho vật tư (kho A2) kho Dự trữ Tân Hiệp

426.770.466

Ngân sách Nhà nước năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 6/2022

Trọn gói

45 ngày

 

Tổng giá trị gói thầu

441.741.574

                      

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: