Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua bàn ghế hội trường cho Chi cục DTNN Long An”

(16/06/2022)

 

            A. Thông tin chung:

            1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

     - Địa chỉ: Số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

     - Điện thoại: 028.38414070                       Fax: 028.35512591

2. Tên dự án: "Mua bàn ghế hội trường cho Chi cục DTNN Long An

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 123/QĐ-CDTTPHCM ngày    10/6/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua bàn ghế hội trường cho Chi cục DTNN Long An”;

            4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh

5. Tổng mức đầu tư: 95.950.000 đ (Chín mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng).

            B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua bàn ghế hội trường Chi cục DTNN Long An

95.950.000

(Chín mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng)

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 6/2022

Trọn gói

15 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: