Chi cục DTNN Đồng Hới thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 1.450 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực hiện

(17/06/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 6 – Phường Bắc Lý – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232.3836208 ; Fax: 0232 3835436;

2. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 1.450 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực hiện.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 124A/QĐ-CCDTĐH ngày 10/6/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 1.450 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực hiện.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 1.450 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực hiện.

174.000.000

Ngân sách nhà nước

Cạnh tranh rút gọn

Từ ngày 10/6/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Hợp đồng có hiệu lực đến  ngày 02/7/2022

 Các tin đã đưa ngày: