Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua hai Nghị quyết về lĩnh vực dự trữ quốc gia (15/09/2020)

Theo Chương trình Phiên họp thứ 48, sáng 15/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, thông qua 2 nghị quyết về lĩnh vực dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính chủ trì chuẩn bị, gồm: Nghị quyết về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia và Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

VTV1 phát sóng phim tài liệu: “75 năm ngành Tài chính phát triển cùng đất nước” (28/08/2020)

VTV1 phát sóng phim tài liệu: “75 năm ngành Tài chính phát triển cùng đất nước”

[ Xem Tiếp ]

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam (20/08/2020)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam

[ Xem Tiếp ]

Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ được cấp chứng chỉ phiên bản: ISO/IEC 17025:2017 (01/07/2020)

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” đã được tổ chức Quốc tế ISO/IEC ban hành ngày 29/11/2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, đây là tài liệu tham khảo quốc tế áp dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn trên toàn cầu.

[ Xem Tiếp ]

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (19/06/2020)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

[ Xem Tiếp ]

Hướng dẫn quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (18/06/2020)

Ngày 17/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây gọi tắt là Thông tư số 29/2020/TT-BTC) thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2014/TT-BTC).

[ Xem Tiếp ]

Quy định mới về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ (16/06/2020)

Ngày 02/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2020/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ, thay thế cho Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 và Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư nhằm đảm bảo việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

[ Xem Tiếp ]

Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn: Lá cờ đầu trong các phong trào thi đua (09/06/2020)

Chi cục Dự trữ nhà nước (DTNN) Điện Bàn (thuộc Cục DTNN khu vực Đà Nẵng) là đơn vị duy nhất trong 89 Chi cục DTNN của cả nước hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, là “lá cờ đầu” ở cấp chi cục trong phong trào thi đua trên các mặt công tác.

[ Xem Tiếp ]

Quy định mới trong quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia (21/05/2020)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

[ Xem Tiếp ]

Quy định mới về các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (18/05/2020)

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ngày 10/3/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư). Thông tư này gồm 04 Điều quy định biểu mẫu và việc sử dụng các biểu mẫu, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: