Xuất cấp 4.117,8 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (16/08/2021)

Ngày 16/8/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho các tỉnh để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Dự trữ Nhà nước: Sẵn sàng trong mọi tình huống (05/08/2021)

Đại dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục phát huy truyền thống sẵn sàng trong mọi tình huống. Được thành lập sớm sau ngày hòa bình lập lại, ngày 7/8/1956, trong bối cảnh cả nước đang căng mình phòng chống đại dịch Covid-19 với những diễn biến phức tạp, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục phát huy truyền thống sẵn sàng trong mọi tình huống.

[ Xem Tiếp ]

Nguồn lực dự trữ quốc gia được sử dụng hiệu quả, tạo niềm tin cho nhân dân (04/08/2021)

Những năm qua, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) luôn là công cụ tài chính hữu hiệu của Chính phủ trong quá trình điều hành, phát triển bền vững của đất nước; không chỉ đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống, khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà còn góp phần tích cực thực hiện bảo đảm an sinh xã hội...

[ Xem Tiếp ]

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi thư chúc mừng ngành Dự trữ Nhà nước nhân Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2021) (30/07/2021)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi thư chúc mừng Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhân Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2021)

[ Xem Tiếp ]

Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong ngành Dự trữ Nhà nước (29/07/2021)

Phương tiện đo dùng để xác định các đặc tính hoặc tính năng sử dụng của sản phẩm, vật liệu, thiết bị nhằm phục vụ việc kiểm tra chất lượng, nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới, bảo hành, sửa chữa và phục hồi sản phẩm; Việc tiến hành kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo nhằm đảm bảo độ tin cậy, chính xác của phương tiện đo và là điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học của ngành, của cơ sở.

[ Xem Tiếp ]

Xuất cấp hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ hai tỉnh Hải Phòng và Phú Yên phòng chống dịch bệnh động vật (16/07/2021)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định xuất cấp (không thu tiền) hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh Hải Phòng và Phú Yên phòng chống dịch bệnh động vật.

[ Xem Tiếp ]

Hạt gạo dự trữ nở hoa trong vùng dịch (16/07/2021)

Năm 2021, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ 8.000 tấn gạo và 6.500 tấn thóc. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục xác định muốn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhập lương thực, cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

[ Xem Tiếp ]

Phổ biến quy định về trình tự thực hiện, phân công trách nhiệm trong mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý (07/07/2021)

Trên cơ sở đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TCDT ngày 30/12/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN quy định về trình tự thực hiện, phân công trong công tác mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý; căn cứ tình hình cập nhật một số quy định của pháp luật về đấu thầu mới được cấp có thẩm quyền ban hành, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-TCDT ngày 02/6/2021 quy định về trình tự thực hiện, phân công trách nhiệm trong mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

[ Xem Tiếp ]

Vai trò của Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên với công tác bảo đảm an ninh và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn (05/07/2021)

Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng cục Dự trữ Nhà nước nên hàng dự trữ quốc gia lưu kho của Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên luôn được bảo đảm đầy đủ về số lượng để kịp thời xuất cấp cho địa phương khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ học sinh, người dân nhằm bảo đảm ổn định đời sóng cho nhân dân, bảo đảm an ninh tại địa phương

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan hoạt động DTQG (01/07/2021)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó nâng cao nhận thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định hoạt động của ngành cho cán bộ công chức; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: