Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo mời thầu cung cấp tài sản năm 2012 (22/08/2012)

Thời gian bắt đầu: 24/08/2012

Thời gian kết thúc: 24/08/2012

 

THÔNG BÁO

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng mời thầu cung cấp tài sản năm 2012, gồm 02 gói thầu như sau:

* Gói thầu: Cung cấp 07 máy vi tính - năm 2012.

* Gói thầu: Cung cấp téc nước inox phục vụ công tác PCCC năm 2012.

- Thời gian thông báo và phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 13/8/2012 đến trước 11 giờ ngày 23/8/2012.

- Thời điểm đóng thầu: 11 giờ ngày 23/8/2012.

- Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 ngày 23/8/2012.

- Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu, nhận hồ sơ đề xuất và mở thầu: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3714016, fax: 0511.3813082.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu: 200.000 đồng/bộ/gói thầu (Hai trăm ngàn đồng).

Thời gian đề nghị đăng tin: 03 số liên tiếp, kể từ ngày 13/8/2012.

Mong nhận được sự hợp tác của quý Cơ quan để Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank