Năm 2019, ngành Tài chính hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ tài chính ngân sách (10/01/2020)

Sáng ngày 10/01, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020.

Cấp gạo hỗ trợ đến người dân vùng khó khăn trước Tết Nguyên đán (27/12/2019)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, việc xuất cấp gạo dự trữ cho các đối tượng thụ hưởng sẽ thực hiện trước ngày 27 tháng Chạp để người dân yên tâm đón Tết Nguyên đán Canh Tý.

[ Xem Tiếp ]

Ba đơn vị ngành Dự trữ Nhà nước vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ (30/11/2019)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tặng Cờ Thi đua cho ba tập thể thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh là đơn vị xuất sắc năm 2019 của Khối thi đua CCQ Trung ương trên địa bàn tỉnh Nghệ An (25/11/2019)

Chiều 15/11/2019, được sự đồng ý của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An, Khối Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

[ Xem Tiếp ]

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (12/11/2019)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 11/11, với 88,2% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

[ Xem Tiếp ]

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh và “Nét đẹp người chiến sỹ coi kho” (05/11/2019)

Dự trữ Nhà nước là Ngành thực hiện nhiệm vụ có tính đặc thù, thầm lặng. Để khẳng định được vai trò của Ngành trong đời sống xã hội hiện nay, cần thiết phải có nhiệm vụ chính trị nổi bật như quản lý an toàn nguồn lực và xuất cấp nguồn lực phục vụ nhu cầu về an sinh xã hội, tham gia vào các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục... của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ này phải gắn với hiệu quả rõ nét; xây dựng được đội ngũ người làm công tác Dự trữ Nhà nước với tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp và nhất là tinh thần phục vụ nhân dân mang tính thân thiện, nhân văn.

[ Xem Tiếp ]

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên. (04/11/2019)

Với hệ thống đường giao thông liên hoàn nối với các tỉnh duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ, nên địa bàn hoạt động của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và môi trường sinh thái của cả nước nói chung và toàn vùng Tây Nguyên nói riêng; với hơn 40 dân tộc anh em cùng sinh sống; tổng số hộ gia đình là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 28% tổng số hộ gia đình của 03 tỉnh. Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của 3 tỉnh trong khu vực Nam Tây Nguyên phát triển khá, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chung tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội được ổn định.

[ Xem Tiếp ]

Công khai, minh bạch để sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực hỗ trợ thiên tai (23/10/2019)

Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn vốn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, nhằm thực hiện công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn này.

[ Xem Tiếp ]

Cách mạng 4.0 – Ngành Tài chính sớm chủ động nhập cuộc (21/10/2019)

Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, không ngừng cải thiện mức độ sẵn sàng trong việc tiếp cận, khai thác, tận dụng lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0). Trong bước chuyển mạnh mẽ đó, Bộ Tài chính được đánh giá là tiên phong thực hiện các chủ trương mới của Chính phủ.

[ Xem Tiếp ]

Nghiên cứu định hướng Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030 (07/10/2019)

Đề tài “Nghiên cứu định hướng Chiến lược dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035” được nghiên cứu với mục tiêu tìm ra những định hướng chiến lược và giải pháp phát triển dự trữ quốc gia phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước và bối cảnh kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: