Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thông báo mời thầu gói thầu mua sắm Giá kê đa năng năm 2012 (31/07/2012)

Thời gian bắt đầu: 24/08/2012

Thời gian kết thúc: 24/08/2012

 

THÔNG BÁO

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên.

2. Tên gói thầu: Mua sắm Giá kê đa năng năm 2012.

3. Tên dự án: Mua sắm tài sản phục vụ công tác bảo quản.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Trong nước).

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Từ 08 giờ 30 phút ngày 01/8/2012 đến 08 giờ 30 phút ngày 08/8/2012 (Trong giờ hành chính).

7. Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk, điện thoại: 05003.951.407, fax: 05003.951.403.

8. Giá bán: 200.000 đồng/bộ

9. Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (Báo giá): Chậm nhất là trước 08 giờ 30 phút ngày 08/8/2012 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, số 32 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk, điện thoại: 05003.951.407, fax: 05003.951.403.

10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 08/8/2012.

   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank