Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ được cấp chứng chỉ phiên bản: ISO/IEC 17025:2017 (01/07/2020)

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” đã được tổ chức Quốc tế ISO/IEC ban hành ngày 29/11/2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, đây là tài liệu tham khảo quốc tế áp dụng cho các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn trên toàn cầu.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (19/06/2020)

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

[ Xem Tiếp ]

Hướng dẫn quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (18/06/2020)

Ngày 17/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây gọi tắt là Thông tư số 29/2020/TT-BTC) thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2014/TT-BTC).

[ Xem Tiếp ]

Quy định mới về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ (16/06/2020)

Ngày 02/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2020/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ, thay thế cho Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 và Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư nhằm đảm bảo việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

[ Xem Tiếp ]

Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn: Lá cờ đầu trong các phong trào thi đua (09/06/2020)

Chi cục Dự trữ nhà nước (DTNN) Điện Bàn (thuộc Cục DTNN khu vực Đà Nẵng) là đơn vị duy nhất trong 89 Chi cục DTNN của cả nước hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, là “lá cờ đầu” ở cấp chi cục trong phong trào thi đua trên các mặt công tác.

[ Xem Tiếp ]

Quy định mới trong quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia (21/05/2020)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

[ Xem Tiếp ]

Quy định mới về các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (18/05/2020)

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, ngày 10/3/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư). Thông tư này gồm 04 Điều quy định biểu mẫu và việc sử dụng các biểu mẫu, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

[ Xem Tiếp ]

Thủ tướng: Bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân (01/04/2020)

Chiều ngày 31/3, chủ trì họp Thường trực Chính phủ về an ninh lương thực, Thủ tướng nêu rõ xuất khẩu là cần thiết, là thế mạnh của nước ta nhưng trong bối cảnh hiện nay thì xuất khẩu phải có kiểm soát để bảo đảm an ninh lương thực trên tinh thần thực hiện tốt Nghị định 107 của Chính phủ.

[ Xem Tiếp ]

Bài viết kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2020): Đảng trong cuộc sống hôm nay (03/02/2020)

Đất nước bước vào xuân mới 2020 đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Đảng ra đời vào mùa Xuân, mùa Xuân của Đất nước và Dân tộc. Mỗi chúng ta càng thêm tự hào, phấn khởi bởi dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng thuận của Nhân dân, đất nước ta tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Thế và lực của đất nước ngày càng đi lên.

[ Xem Tiếp ]

Ấm lòng dân khi Tết đến, Xuân về (22/01/2020)

Những ngày Giáp Tết cổ truyền dân tộc,Tết Canh Tý - năm 2020, đoàn công tác của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú vượt qua các cung đường đèo heo hút gió về xã Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) thực hiện nhiệm vụ phân bổ gạo cứu đói của Chính phủ hỗ trợ cho người nghèo.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: