Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo mời thầu gói thầu mua băng tải di động (21/08/2012)

Thời gian bắt đầu: 21/08/2012

Thời gian kết thúc: 23/08/2012

THÔNG BÁO

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Tên gói thầu: mua băng tải di động.
- Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2012.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2012.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 21 tháng 8 năm 2012 đến 9,00 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ số 532 đường cách mạng tháng 8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ.

Điện thoại: 0710.3883117-0710.3820327; Fax: 0710.3824497.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9,00 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2012 tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ số 532 đường cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ.

   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank