Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc tổ thông báo chức mua tài sản cố định năm 2012 (24/08/2012)

Thời gian bắt đầu: 24/08/2012

Thời gian kết thúc: 24/08/2012

THÔNG BÁO

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc tổ chức mua tài sản cố định năm 2012:

1. Danh mục tài sản:

- Hệ thống Micro hội thảo: 01 hệ thống

- Điều hoà không khí: 09 chiếc ( 01 chiếc 18.000 BTU; 08 chiếc 12.000 BTU).

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy định tại quy chế đấu thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính (ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước được Tổng cục DTNN giao năm 2012.

4. Các đơn vị có nhu cầu đăng ký cung cấp tải sản theo danh mục quy định trên xin liên hệ ( trước ngày 27/8/2012) theo địa chỉ:

- Phòng Tổ chức hành chính Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 12 Hoàng Diệu – Quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313 747 833; Fax: 0313 747 179

   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank