Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua bàn ghế hội trường cho Chi cục DTNN Long An"

(23/06/2022)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long – phường 7 – quận Bình Thạnh – TP. HCM

Điện thoại: 028.38414070                            - Fax: 028.35512591

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(ĐVT:Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Giá trúng thầu

(ĐVT:Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nhà thầu      trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện    hợp đồng

Quyết định     phê duyệt

01

Gói thầu "Mua bàn ghế hội trường cho Chi cục DTNN Long An"

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

95.950.000

95.950.000

Cửa hàng trang trí nội thất Yến Bình Minh

Hợp đồng trọn gói

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

124/QĐ-CDTHCM ngày     14/6/2022


 

 Các tin đã đưa ngày: