Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khí Nito phục vụ bảo quản gạo năm 2022

(21/06/2022)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại/fax/email: 02283.845150       - Fax: 02283.842081

1. Tên gói thầu: Mua khí Nito phục vụ bảo quản gạo năm 2022

2. Số thông báo mời thầu: 20220562889

3. Giá gói thầu: 108.800.000 đồng

          (Bằng chữ: Một trăm linh tám triệu tám trăm nghìn đồng)

(Giá gói thầu đã bao gồm thuế và mọi chi phí liên quan để thực hiện gói thầu)

4. Giá trúng thầu: 98.560.000 đồng.

Bằng chữ: Chín mươi tám triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng

 (Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác để thực hiện gói thầu)

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần khí công nghiệp Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0100103016). Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên, Tp Hà Nội, Việt Nam

6. Loại hợp đồng: Trọn gói

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 231/QĐ-CDTHNN ngày 16/6/2022 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “mua khí Nito phục vụ bảo quản gạo năm 2022”.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Khí Nito

* Yêu cầu kỹ thuật đối với khí Nito:

- Tên sản phẩm: Khí Nitơ (N2)

- Hàm lượng Nitơ không nhỏ hơn 99,5% thể tích (hàm lượng cao nhất quy định tại TCVN 3286-79 Nitơ kỹ thuật).

* Yêu cầu đóng bình, ghi nhãn

- Được đóng trong các bình thép chịu áp suất, không có mối hàn

- Trên bình đóng các số quy định:

+ Tháng, năm chế tạo;

+ Áp suất thử của bình;

+ Áp suất làm việc của bình;

+ Thể tích của bình;

+ Khối lượng bình không (không kể van và nắp);

+ Số hiệu của bình, số hiệu kiểm nghiệm của nhà máy nạp;

+ Dấu của cơ quan kiểm tra;

+ Số hiệu tiêu chuẩn nếu có;

+ Tháng năm thử áp lực và thời hạn thử tiếp theo

Việt Nam

108.800.000

 

 Các tin đã đưa ngày: