Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa Hạ tầng kỹ thuật điểm kho Dự trữ Đức Hiệp

(20/06/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa Hạ tầng kỹ thuật điểm kho Dự trữ Đức Hiệp - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức LCNT

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt KQLCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn

67.353.000

67.353.000

Công ty TNHH TV Xây lắp Hợp Nhất

Quyết định số                                            /QĐ-CDTNB   ngày     

06/2022

Trọn gói

120 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: