Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo mời thầu gói thầu: Mua bao PP phục vụ nhập thóc DTQG năm 2022

(20/06/2022)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Địa chỉ: Số 67 Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - Tp. Bắc Ninh – T. Bắc Ninh.

Điện thoại/fax: 02223 820 408/02223 821 687.

Mã số thuế: 0100787888006.

1. Tên gói thầu: Mua bao PP phục vụ nhập thóc DTQG năm 2022.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 215.558.250 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua bao PP phục vụ nhập thóc DTQG năm 2022, số lượng 44.445 chiếc. Địa điểm giao nhận tại các Chi cuc DTNN trực thuộc Cục DTNN khu vực Hà Bắc trên địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua bao PP phục vụ nhập thóc DTQG năm 2022

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ ngày 17 tháng 6 năm 2022

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: website:       http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Thời điểm đóng, mở thầu: 10 giờ 00, ngày 27 tháng 6 năm 2022./.

 Các tin đã đưa ngày: