Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Giám sát Thi công xây dựng Sửa chữa nhà kho vật tư (kho A2) kho Dự trữ Tân Hiệp

(23/06/2022)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 02923 883116. Fax: 02923 824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu :

STT

Tên công trình

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

 

 

 

 

1

Công trình: Sửa chữa nhà kho vật tư (kho A2) kho Dự trữ Tân Hiệp - Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang; Hạng mục: Nền, ram dốc cửa, các cửa và cầu thang lên mái

Giám sát Thi công xây dựng  Sửa chữa nhà kho vật tư (kho A2) kho Dự trữ Tân Hiệp

 

Chỉ định thầu rút gọn

14.971.108 đ (đã có thuế VAT)

14.971.108 đ (đã có thuế VAT)

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Triều Phát.

 

Trọn gói

45 ngày

Quyết định số 147/QĐ-CDTTNB ngày 17/6/2022 

 Các tin đã đưa ngày: