Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công Sửa chữa nhà kho vật tư (kho A2) kho Dự trữ Tân Hiệp

(23/06/2022)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 02923 883116. Fax: 02923 824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu :

STT

Tên công trình

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

 

 

 

 

1

Công trình: Sửa chữa nhà kho vật tư (kho A2) kho Dự trữ Tân Hiệp - Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiên Giang; Hạng mục: Nền, ram dốc cửa, các cửa và cầu thang lên mái

Thi công Sửa chữa nhà kho vật tư (kho A2) kho Dự trữ Tân Hiệp

 

Chỉ định thầu rút gọn

426.770.466  (đã có thuế VAT)

426.770.466 (đã có thuế VAT)

Công ty TNHH  Xây dựng Công trình 268

Trọn gói

45 ngày

Quyết định số 146/QĐ-CDTTNB ngày 17/6/2022 

 Các tin đã đưa ngày: