Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa khối văn phòng điểm kho Dung Quất

(14/09/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3812947;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên công trình: Chi cuc DTNN Quảng Ngãi: Cải tạo, sửa chữa khối văn phòng điểm kho Dung Quất.

3. Tên gói thầu: Thi công xây dựng; Giám sát thi công xây dựng.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn

163.383.495

163.000.000

Công ty TNHH MTV Xây dựng Quý Lâm

 Quyết định số 351/QĐ-CDTNB, ngày 07/9/2021

Trọn gói

45 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

2

Giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn

5.367.148

5.367.000

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Cát Vĩnh Phát

Quyết định số 353/QĐ-CDTNB, ngày 07/9/2021

Trọn gói

45 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: