Chi cục DTNN Vĩnh Tiên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 780 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022

(14/09/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên

- Địa chỉ: Số 123 Đông Thái Thị Trấn Vĩnh Bảo Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.884.285

- Quyết định số 35/QĐ-CCDTVT ngày 14/9/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên về việc phê duyệt danh mục dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp 780 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022.

- Người ký quyết định: Chi cục trưởng

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 780 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 780 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022

74.100.000 đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

9/2021

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 31/12/2021

 Các tin đã đưa ngày: