Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 2: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 4 (qua mạng); thẩm định HSYC và kết quả LCNT gói thầu số 3, số 5 (lần 02)

(07/09/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (LẦN 02)

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 4 (qua mạng); thẩm định HSYC và kết quả LCNT gói thầu số 3, số 5 công trình Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Gói thầu số 2: thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 4 (qua mạng), thẩm định HSYC và kết quả LCNT gói thầu số 3, số 5

Chỉ định thầu rút gọn

13.132.000

13.132.000

Công ty CP TVXD và Lắp đặt thiết bị Việt Nam - Vinace

Quyết định số                                            346/QĐ-CDTNB   ngày     27/8/2021

Trọn gói

30 ngày (kể từ ngày trình hồ sơ thẩm định)

 Các tin đã đưa ngày: