Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhà thầu, Công trình: Cải tạo, sửa chữa kho I2 - Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Sơn tường ngoài kho; Sơn cửa, lan can, cầu thang và chống thấm sê nô kho I2

(10/09/2021)

A. Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

- Điện thoai: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497

2. Tên Công trình: Cải tạo, sửa chữa kho I2 - Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Sơn tường ngoài kho; Sơn cửa, lan can, cầu thang và chống thấm sê nô kho I2.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 235/QĐ-CDTTNB ngày 10/9/2021 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình: Cải tạo, sửa chữa kho I2 - Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Sơn tường ngoài kho; Sơn cửa, lan can, cầu thang và chống thấm sê nô kho I2.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư:  534.240.721 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

1

Thi công xây dựng Cải tạo, sửa chữa kho I2 - Kho Dự trữ Trà Nóc   

467.110.046

 Ngân sách Nhà nước năm 2021

   Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

 

 Tháng 9/2021

 Trọn gói

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tổng giá trị gói thầu

467.110.046

                      

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: