Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi: Cải tạo sửa chữa khối văn phòng điểm kho Dung Quất

(07/09/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3812.947; 0256.3812906.          Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi: Cải tạo, sửa chữa khối văn phòng điểm kho Dung Quất.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phuơng thức LCNT

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công xây dựng

 

163.383.495

NSNN năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo hợp đồng

Quý III năm 2021

Trọn gói

45 ngày

2

 Giám sát thi công

5.367.148

NSNN năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo hợp đồng

Quý III năm

2021

Trọn gói

45 ngày

              Tổng cộng giá trị các gói thầu:      168.750.643 đ,00

 Các tin đã đưa ngày: