Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Lập HSMT và và đánh giá HSDT gói thầu số 4 (qua mạng) lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu số 3, số 5 (lần 02)

(07/09/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (LẦN 02)

 

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Lập HSMT và và đánh giá HSDT gói thầu số 4 (qua mạng) lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu số 3, số 5 công trình Cải tạo nâng cấp kho Dự trữ lương thực Đức Hiệp - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Gói thầu số 1: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 4 (qua mạng), lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu số 3, số 5

Chỉ định thầu rút gọn

68.370.000

68.370.000

Công ty CP Quản lý dự án và Chi phí đầu tư - AFO

Quyết định số                                          /QĐ-CDTNB   ngày  27/8    /2021

Trọn gói

60 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: