Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo về việc cung cấp tài liệu kỹ thuật đối với thiết bị khoan cắt kim loại

(31/12/2019)

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị sản xuất, kinh doanh thiết bị khoan cắt kim loại

 

Để phục vụ cho quá xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia, Tổng cục Dự trữ Nhà nước kính gửi các Công ty, đơn vị sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết bị khoan cắt kim loại quan tâm đến mặt hàng này phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu kỹ thuật đến Tổng cục Dự trữ Nhà nước với nội dung sau:

1. Thông tin về thiết bị

- Tài liệu nêu rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật đối với từng chỉ tiêu chất lượng của thiết bị khoan cắt kim loại như thiết bị cắt, thiết bị banh, kích thủy lực, nêm dũi thủy lực, dây dẫn thủy lực và bơm cấp nguồn thủy lực (sử dụng đồng thời cho 02 thiết bị)…

- Cung cấp thông tin, tài liệu về phương pháp kiểm tra ứng với từng chỉ tiêu kỹ thuật; yêu cầu kiểm tra chất lượng.

- Cung cấp thông tin, tài liệu về bảo hành, bảo quản thiết bị khoan cắt.

2. Địa điểm cung cấp thông tin, tài liệu

Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản, Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Địa chỉ: Số 4 ngõ Hàng Chuối 1 phương Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Email: duynd@gdsr.gov.vn.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Công ty, đơn vị./.


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: