Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Chống mối nhà điều hành, nhà kho lương thực 1, 2, nhà kho vật tư công trình: Kho dự trữ Hà Giang – Giai đoạn 1

(25/12/2019)

1.     Tên dự án: Kho dự trữ Hà Giang.

2.   Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Chống mối nhà điều hành, nhà kho lương thực 1, 2, nhà kho vật tư (Bao gồm chi phí hạng mục chung) công trình: Kho dự trữ Hà Giang – Giai đoạn 1.

3.     Số thông báo mời thầu: Số 20191128807 ngày 17/12/2019.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 846.494.166 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm chín mươi bốn triệu, một trăm sáu mươi sáu đồng).

6.        Giá trúng thầu: 828.792.000 (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi tám triệu, bảy trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn).

Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Kiến trúc Đất Việt.

7.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ các gói thầu xây lắp kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, mốc giới đầy đủ cho nhà thầu.

 Quyết định phê duyệt: Quyết định số 376/QĐ-CDTHLS ngày 24/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.Các tin đã đưa ngày: