Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Thuê nhân công bốc xếp 500 tấn thóc dự trữ quốc gia xuất bán kế hoạch năm 2019

(30/12/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1/Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232 3511698;

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2019.

4. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 500 tấn thóc dự trữ quốc gia xuất bán kế hoạch năm 2019.

B. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 500 tấn thóc dự trữ quốc gia xuất bán kế hoạch năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

55.000.000

55.000.000

Trần Thị Nguyệt

Số 143/QĐ-CCDTQT ngày 13/12/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

2.1.  Cửa hàng Lê Thị Bích Vân  (Lý do: Giá gói thầu cao) 

2.2.  Cửa hàng Nguyễn Thị Lập  (Lý do: Giá gói thầu cao)                                               Các tin đã đưa ngày: