Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng tường rào bảo vệ và san nền kho Dự trữ Gia Lai

(24/12/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

- Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.723 543                       Fax: 02693.723 548

2. Quyết định số 220/QĐ-CDTBTN ngày 13/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng tường rào bảo vệ và san nền kho Dự trữ Gia Lai.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Tư vấn xây dựng tường rào bảo vệ, san nền kho Dự trữ Gia Lai

126.600.000 đồng

   (Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm nghìn đồng)

   Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan.

Ngân sách Nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 12/2019

Trọn gói

4 Ngày

2

Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra dự toán của gói thầu số 1.

11.700.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Mười một triệu bảy trăm nghìn đồng)

Giá gói thầu đã bao gồm thuế theo luật định và các chi phí khác có liên quan.

Ngân sách Nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 12/2019

Trọn gói

2 Ngày

 

 Các tin đã đưa ngày: