Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán

(24/12/2019)

 

  1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ.

- Điện thoai: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497

2. Tên dự án (công trình): Cải tạo, nâng cấp nhà bảo quản thiết bị (nhà kho K10) kho Dự trữ Trà Nóc; Hạng mục: Thay mái tôn; đóng trần tôn; sửa chữa vách tôn; sơn khung kho; trám vá và sơn tường trong, tường ngoài kho; đổ bê tông nền; sửa chữa hệ thống cửa và hệ thống điện trong kho.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 304/QĐ-CDTTNB ngày 18/12/2019, về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán và nhà thầu Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán; Cải tạo, nâng cấp nhà bảo quản thiết bị (nhà kho K10) kho Dự trữ Trà Nóc; Hạng mục: Thay mái tôn; đóng trần tôn; sửa chữa vách tôn; sơn khung kho; trám vá và sơn tường trong, tường ngoài kho; đổ bê tông nền; sửa chữa hệ thống cửa và hệ thống điện trong kho.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu đã có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán

65.816.936

 Ngân sách Nhà nước

  Chỉ định thầu theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 

 Tháng 12/2019

 Trọn gói

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tổng cộng

65.816.936

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: