Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch bán 1428 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2019

(26/12/2019)

 

THÔNG BÁO

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh tổ chức bán thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2017 thuộc kế hoạch xuất bán đổi hàng năm 2019 như sau:

Thóc nhập kho dự trữ năm 2017:

1. Số lượng, chủng loại, địa điểm: 

- Số lượng: 1.428  tấn.

- Chủng loại: Thóc nhập kho vụ Đông Xuân năm 2017.

- Địa điểm:

 

Địa điểm xuất bán

Số lượng (tấn)

 
 

Tổng cộng:

1.428

 

Tỉnh Hà nam

90

 

I. Chi cục DTNN Lý Nhân

90

 

Tỉnh Ninh Bình

348

 

II. Chi cục DTNN Yên Khánh

348

 

Tỉnh Nam Định

990

 

III. Chi cục DTNN Nam Ninh

540

 

IV. Chi cục DTNN Nghĩa Hưng

450

 

2. Phương thức:  Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

3. Giá bán: 5.400 đồng/kg (Theo quy định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước).

4. Thời gian mở cửa kho:  Từ ngày 29/12/2019.

5. Thời hạn xuất bán: đến hết ngày 31/12/2019.

Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua thóc đăng ký với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh kể từ ngày 27/12/2019.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 02283 847859; 02283 845 151; Fax: 0228 3842 081.Các tin đã đưa ngày: