Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá 6.123,005 tấn gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019

(20/12/2019)

Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Mức thù lao dịch vụ bán đấu giá:

+ Mức thù lao dịch vụ đấu giá thành: 40.000.000 đ + 1,2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm.

+ Mức thù lao dịch vụ đấu giá thành một phần: Căn cứ kết quả, số Mã tài sản bán được của phiên đấu giá, đối chiếu với Phụ lục 01, Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính để tính toán cụ thể Mức thù lao dịch vụ bán đấu giá cho phần tài sản đấu giá thành.

+ Mức thù lao dịch vụ bán đấu giá không thành: Tổ chức bán đấu giá được thanh toán chi phí đăng báo theo thực tế.

Mức thù lao dịch vụ bán đấu giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian ký kết hợp đồng bán đấu giá: 20/12/2019

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Đến hết ngày 31/12/2019.

- Thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá của từng đơn vị tài sản bán đấu giá: Đến hết ngày 31/12/2019.

2. Tên đơn vị không được lựa chọn:

- Công ty cổ phần đấu giá ASEAN

Địa chỉ: Số 109 Cao Xuân Huy, phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An. 

       - Công ty đấu giá hợp danh tài sản Việt (VAP).

Địa chỉ: Số 5-D1 Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lý do: Công ty cổ phần đấu giá ASEAN và Công ty đấu giá hợp danh tài sản Việt (VAP) Hồ sơ năng lực không đầy đủ; thiếu phương án bán đấu giá; mức phí chào cao hơn so với Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ.

3. Hình thức, phương thức đấu giá tài sản:

3.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

3.2. Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.

3.3. Bước giá: Bước giá của mỗi vòng đấu là 10 (mười) đồng/kg gạo tương ứng với mã đơn vị tài sản.

4. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

- Thời gian: Ngày 20/12/2019.

- Địa điểm: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, 21 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 Các tin đã đưa ngày: