Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12: Giám sát thi công gói thầu số 1,2,3 Công trình: Kho dự trữ Hà Giang – Giai đoạn 1

(24/12/2019)

1.     Tên dự án: Kho dự trữ Hà Giang.

2.   Tên gói thầu: Gói thầu số 12: Giám sát thi công gói thầu số 1, 2, 3 công trình: Kho dự trữ Hà Giang – Giai đoạn 1.

3.     Số thông báo mời thầu: Số 584/CDTHLS - TCKT ngày 18/11/2019.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 973.467.752 đồng (Số tiền bằng chữ:Chín trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi bảy ngìn, bảy trăm năm mươi hai đồng).

6.        Giá trúng thầu: 969.100.000 đồng. (Bằng chữ: Chín trăm sáu mươi chin triệu, một trăm nghìn đồng chẵn).

7.     Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Xây dựng và Công nghiệp nặng Delta.

8.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

        Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ các gói thầu xây lắp kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, mốc giới đầy đủ cho nhà thầu.

 Quyết định phê duyệt: Quyết định số 375/QĐ-CDTHLS ngày 24/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.Các tin đã đưa ngày: