Chi cục DTNN Nghĩa Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất kho DTQG năm 2022

(24/06/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng

- Địa chỉ: Xã Nghĩa Trung – Huyện Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 02283 871 201

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất kho DTQG năm 2022.

3. Các căn cứ:

Quyết định số: 51/QĐ-CCDTNH ngày 24/6/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất kho DTQG năm 2022.

 

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác gạo xuất kho DTQG năm 2022

84.000.000 đ

(Tám mươi bốn triệu đồng)

( đã bao gồm thuế, các chi phí liên quan đến bốc vác)

NSNN – Kinh phí nhập, xuất năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 24/6/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày kí hợp đồng đến 30/7/2022

 Các tin đã đưa ngày: