Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 447,689 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tỉnh Quảng Ngãi đợt 1.

(15/09/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 447,689 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tỉnh Quảng Ngãi đợt 1.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

 

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 447,689 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 tỉnh Quảng Ngãi đợt 1

Theo quy định tại Điều 13 của Thông tư 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính

192.191.365

NSNN

15/9/2021

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 29/9/2021

 

 Các tin đã đưa ngày: