Chi cục DTNN Kiến An thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.842.171 kg gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên và tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2021-2022.

(15/09/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Địa chỉ: Số 268 đường 351, thôn Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

- Điện thoại: 02253.589223

- Căn cứ quyết định số 281/QĐ-CDTĐB ngày 01/9/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Đông Bắc về việc giao nhiệm vụ xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022 đối với Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An;

- Người ký quyết định: Chi cục trưởng

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.842.171 kg gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên và tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2021-2022.

 

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.842.171 kg gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên và tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2021-2022

184.217.100 đồng

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Một túi hồ sơ

Từ ngày 7 tháng 9 năm 2021

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021

 Các tin đã đưa ngày: