Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 467,2886 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2021-2022

(15/09/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:  Cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ vận chuyển 1.577,829 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 467,2886 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ I năm học 2021-2022.

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

534.578.000 đồng

533.882.500 đồng

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

Quyết định số                  290/QĐ-CDTĐB ngày 15/9/2021 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021

 Các tin đã đưa ngày: