Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo lựa chọn nhà thầu gói thầu: lựa chọn nhà thầu cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021.

(15/09/2021)

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

2. Tên gói thầu: lựa chọn nhà thầu cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021.

3. Nguồn vốn: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (thuộc kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG, nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn, phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện)

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ ngày 17 tháng 9 năm 2021 đến 9 giờ 00, ngày 30 tháng 9 năm 2021.

6.Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu báo giá: trên website: http: //muasamcong.mpi.gov.vn.                                                                   

7. Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là đến 9 giờ 00, ngày 30 tháng 9 năm 2021.

8. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

9. Thời gian mở thầu: Lúc 9 giờ 00, ngày 30/9/2021.

 Các tin đã đưa ngày: