Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp khí Nitơ nạp bổ sung bảo quản gạo nhập kho năm 2018

(17/12/2019)

 

1. Tên gói thầu: Cung cấp khí Nitơ nạp bổ sung bảo quản gạo nhập kho năm 2018.

2. Giá gói thầu: 26.826.000 đồng.

3. Giá trúng thầu: 26.823.896 đồng.

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Khí Công Nghiệp An Phát.

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7. Quyết định số 292/QĐ-CDTĐNB ngày 17/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp khí Nitơ nạp bổ sung bảo quản gạo nhập kho năm 2018”./.

 Các tin đã đưa ngày: