Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 500 tấn thóc dự trữ quốc gia xuất bán kế hoạch năm 2019

(18/12/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232 3511698;

2. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 500 tấn thóc dự trữ quốc gia xuất bán kế hoạch năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 143/QĐ-CCDTQT ngày 13/12/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 500 tấn thóc dự trữ quốc gia xuất bán kế hoạch năm 2019.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 500 tấn thóc dự trữ quốc gia xuất bán kế hoạch năm 2019.

55.000.000

Ngân sách nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 13/12/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Đến hết ngày 31/12/2019

 Các tin đã đưa ngày: